Ustawa o VAT – komentarz

Monografie/Publikacje książkowe | LexisNexis | 2003

Zdzisław Modzelewski, Grzegorz Mularczyk

Komentarz zawiera omówienie ustawy o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym. Treść komentarza zostala uzupełniona licznym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego.