Trzeba zachować szczególną ostrożność przy zgłaszaniu dowodu

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 04/04/2011

Jacek Olma

Przedsiębiorcy, który powoła się na nielegalnie pozyskane dowody, w skrajnej sytuacji może grozić nawet przegranie procesu. Ryzyko takie dotyczy sytuacji, w których sąd oddali tak pozyskany materiał dowodowy, a pozostałe zgłoszone dowody okażą się niewystarczające dla wykazania zasadności roszczenia – pisze Jacek Olma, radca prawny.

 

Pobierz PDF