Surowsze kary za błędy w rozliczeniu VAT od 2016

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 08/12/2015

Zdzisław Modzelewski

Przedsiębiorca, który po 1 stycznia zapłaci zbyt niski VAT lub zażąda zbyt wysokiego zwrotu, uiści karne odsetki wynoszące 150 proc. stawki. Nowe sposoby walki z oszustwami i wyłudzeniem podatku, które przewiduje wchodząca w życie 1 stycznia 2016 nowelizacja Ordynacji podatkowej ocenia Zdzisław Modzelewski.

KOMENTARZ | Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Efektem zmian będzie skomplikowanie sposobu obliczenia odsetek od zaległości podatkowych. W praktyce karne 150-procentowe odsetki nie zapobiegną oszustwom, a będą stosowane głównie wobec „zwykłych” podatników. Wystarczy, że uczciwy nabywca odliczy VAT z faktury w sytuacji, gdy sprzedawca nie odprowadzi tego podatku do urzędu, a urząd automatycznie zakwestionuje takie odliczenie i doliczy podwyższone odsetki. Co więcej taki przedsiębiorca zapłaci też 150 proc. stawki odsetek, gdy zawyży kwotę nadpłaty, która zanim zostanie zwrócona, powinna być przecież zweryfikowana przez urząd skarbowy. Obawiam się, że nowe przepisy jedynie tworzą iluzję skuteczności: oszuści, którzy dzisiaj nie płacą normalnych odsetek, nie zapłacą ich również w podwyższonej wysokości.

Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej z dnia 8 grudnia 2015 r., link.