Struktury holdingowe są stosowane coraz częściej

Bieżące opinie i komentarze | Gazeta Giełdy "Parkiet" | 25/07/2014

Karol Kuch

Prawidłowe regulacje corporate governance grupy kapitałowej stanowią klucz do obniżenia ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem grupy spółek  pisze Karol Kuch, wspólnik GWW Legal.Na giełdzie dochodzi de facto do wyceny całej grupy spółek kontrolowanych przez daną spółkę, a nie tylko do wyceny pojedynczej spółki dominującej, której akcje są przedmiotem obrotu giełdowego. Stąd dla inwestorów kluczowe są zasady, na jakich spółka dominująca kontroluje swoje spółki zależne, a zarząd spółki dominującej ma wpływ na działalność poszczególnych spółek z grupy

Pobierz PDF