Skarbówka zajrzy na konto

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 22/03/2017

Aldona Leszczyńska-Mikulska

Administracja skarbowa zyska nowe narzędzie walki z wyłudzeniami VAT. Istotną rolę odegra w tym współpraca z bankami. Chodzi o analizę danych pochodzących z firmowych kont. Aldona Leszczyńska-Mikulska obawia się, że przepisy będą nadużywane i osłabią pozycję przedsiębiorców w relacjach ze skarbówką.

KAS zyska nowe narzędzie walki z wyłudzeniami VAT. Pomogą jej w tym banki. Będą przekazywać informacje o firmowych rachunkach do systemu informatycznego prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową – wynika z najnowszego projektu autorstwa Ministerstwa Finansów.

Mec. Aldona Leszczyńska-Mikulska, kierująca w GWW praktyką doradztwa dla klientów indywidualnych ocenia pomysł resortu finansów.

Intencja jest słuszna, ale obawiam, że przepisy będą nadużywane i osłabią pozycję przedsiębiorców w relacjach ze skarbówką – mówi mec. Aldona Leszczyńska-Mikulska.

Niepokojąca jest szeroka definicja wyłudzeń skarbowych, do których w projekcie zakwalifikowano wszystkie przestępstwa skarbowe, a wiec nawet przestępstwa nieumyślne. (...) Niedookreślone są również przesłanki na podstawie których szef KAS może zlecić blokadę konta przedsiębiorcy do 72 godzin. Co więcej następnie może przedłużyć blokadę do 3 miesięcy, jeśli zachodzą „uzasadnione obawy”, że przedsiębiorca nie zapłaci podatku.

Zarówno katalog przestępstw jak i katalog przesłanek pozwalających na blokadę konta powinien być zamknięty. W przeciwnym razie daje szefowi KAS szerokie pole uznaniowości. Z projektu nie wynika też, jakie dane będą brane pod uwagę przy analizie ryzyka. Administracja skarbowa dopiero opracuje system analityczny. Podobna sytuacja zaistniała przy JPK. Administracja skarbowa zbiera już dane dotyczące rozliczenia VAT od większości firm, ale nie ma dopracowanego systemu informatycznego pozwalającego na ich właściwe przetwarzanie – mówi mec. Aldona Leszczyńska-Mikulska.

Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej z dnia 22 marca 2017 r., link.