Raport na temat stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa w praktyce państwowych organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowych – 2012 r.

Raporty | www.radapodatkowa.pl | 07/08/2012

Andrzej Ladziński, Kacper Kudlek

Raport przedstawia wyniki badania praktyki państwowych organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.; dalej: OP).

Przeprowadzone badanie służyło zabraniu danych, po analizie których możliwe byłoby stwierdzenie, czy państwowe organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej wszczynają postępowania karne skarbowe w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, a zatem w celu innym niż przewidziany przez ustawodawcę (vide art. 114 Kks oraz art. 2 par. 1 Kpk w zw. z art. 113 par. 1 Kks).

Raport został wykonany przez GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Spółka komandytowa na zlecenie Raday Podatkowej PKPP Lewiatan.

Raport wraz z załącznikami do pobrania tutaj.