Raport Instrumentalne Wszczynanie Postępowań Karnych Skarbowych w Trakcie Postępowań Kontrolnych i Podatkowych - Analiza Praktyki Stosowania Art. 70 § 6 Pkt 1 Ordynacji Podatkowej

Raporty | GWW | 12/12/2019

Andrzej Ladziński, Kacper Kudlek, Wioletta Waśko

Przedstawiamy Państwu Raport Instrumentalne Wszczynanie Postępowań Karnych Skarbowych w Trakcie Postępowań Kontrolnych i Podatkowych - Analiza Praktyki Stosowania Art. 70 § 6 Pkt 1 Ordynacji Podatkowej.

Materiał badawczy Raportu stanowią dane pozyskane w drodze dostępu do informacji publicznej i dotyczą praktyki urzędów kontroli skarbowej. Analiza zebranego materiału doprowadziła do wniosku, że organy skarbowe bardzo rzadko decydują się na wszczęcie postępowania karnego skarbowego przed zakończeniem postępowania kontrolnego.

Wnioski płynące z analizy danych, objętych Raportem są niepokojące. Okazuje się, że organy skarbowe wprawdzie bardzo rzadko wszczynają postępowania karne skarbowe przed zakończeniem postępowania w administracyjnym toku instancji (biorąc pod uwagę całościową działalność tych organów), jednak kiedy już to robią, są to wybory bardzo precyzyjne. Tzn. postępowania karne skarbowe są wszczynane jeszcze przed zakończeniem postępowania wymiarowego niemalże wyłącznie wtedy, kiedy zobowiązanie podatkowe „zagrożone jest przedawnieniem”. Niemal wyłącznie wtedy i – niestety – zawsze wtedy. 

Raport jest owocem pracy prawników Kancelarii GWW: Andrzeja Ladzińskiego, Joanny Waśko, Wioletty Waśko, Kacpra Kudleka, a także dr Tomasza Burczyńskiego.

Raport dostępny do pobrania poniżej.

Pełny Raport wraz z załącznikami mogą Państwo pobrać pod linkiem: 

Pobierz PDF