Przez fiskusa firmy tracą na klientach ze Wschodu

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 12/05/2017

Zdzisław Modzelewski

Skarbówka żąda od sklepu zwrotu VAT, jeśli cudzoziemiec spoza UE kupi kilka sztuk tego samego towaru. Zdzisław Modzelewski wskazuje na niezgodność praktyki fiskusa w zakresie TaxFree z prawem krajowym i unijnym.

KOMENTARZ | Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Praktyka fiskusa w zakresie TaxFree jest niezgodna z prawem krajowym, jak i prawem UE. Z przepisów nie wynika ograniczenie dla TaxFree tylko dla wywozu towarów w ilościach niehandlowych, a przepisy importowe, na które powołuje się MF nie mają tu żadnego zastosowania. Zgodnie z dyrektywą VAT, wywóz towarów przez podróżnych jest eksportem, tylko inaczej dokumentowanym. Tymczasem fiskus kwestionuje wywóz już 2-3 sztuk towaru na jednym dokumencie. To wypaczenie systemu TaxFree oraz duże ryzyko dla sprzedawców, którzy w konsekwencji muszą zwracać VAT do urzędu skarbowego. Trudno zrozumieć MF, gdyż system TaxFree jest bezpieczniejszy od zwykłego eksportu – w trakcie kontroli na granicy UE sprawdzany jest każdy wywożony towar. Ufam, że resort wycofa się z tego błędnego podejścia.

Artykuł ukazał się wraz z komentarzem w Rzeczpospolitej z dnia 12 maja 2017 r., link.