Polityka informacyjna spółek wciąż szwankuje

Bieżące opinie i komentarze | Gazeta Giełdy "Parkiet" | 01/08/2014

Karol Kuch

Kluczowym problemem spółek publicznych w zakresie komunikacji z rynkiem jest – jak pokazuje praktyka – niewłaściwe rozumienie pojęcia  informacja poufna, oraz to czym ona jest w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi – komentarz Karola Kucha, radcy prawnego, wspólnika GWW Legal.Wbrew nazwie informacją poufną nie jest każda informacja chroniona przez spółkę (taka jak tajemnica przedsiębiorstwa), a jedynie taka, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby wpłynąć na cenę notowanych akcji lub innych instrumentów finansowych. Emitenci zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania informacji poufnej KNF, giełdzie oraz do wiadomości publicznej za wyjątkiem czasowego jej utajnienia – wyjaśnia mec. Kuch.

Pobierz PDF