Odpowiedzialność podatkowa nabywców, dzierżawców i użytkowników nieruchomości po 1.1.2009

Artykuły w prasie specjalistycznej | Nieruchomości C.H. Beck | 30/04/2009

Aldona Leszczyńska-Mikulska

"Ustawa zmieniająca Ordynację podatkową z dniem 1.1.2009 r. (ustawa z 7.11.2008 o zmianie ustawy – ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 209, poz. 1318; dalej ZmOdrPU) wprowadziła wiele ważnych zmian w przepisach ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.; dalej OrdPU). Wśród tych zmian są również takie, które – choć z założenia miały być korzystne dla wszystkich zainteresowanych podatników, mogą często rodzić poważne wątpliwości w praktyce ich stosowania. Podmioty dokonujące transakcji na rynku nieruchomości (nabywcy, dzierżawcy, użytkownicy nieruchomości) powinni zwrócić szczególną uwagę na art. 112 i art. 114a OrdPU (przed i po zmianach) w zestawieniu z przepisami ustawy zmieniającej (art. 8 ZmOdrPU)" - pisze Aldona Leszczyńska-Mikulska.

Pełny artykuł dostępny tutaj.