Niejednolite stosowanie przepisów dotyczących pomiaru emisji hałasu przez organy ochrony środowiska

Bieżące opinie i komentarze | Lexplorers.pl | 04/10/2022

Kacper Kudlek

Kacper Kudlek dostrzega, że organy ochrony środowiska niejednolicie stosują się do wymogów, jakie nakładają na nie przepisy określające, w jaki sposób należy przeprowadzać pomiar emisji hałasu, którego wynik jest podstawą decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w danym miejscu. Problem ten jest niebagatelny, bo za przekroczenie dopuszczalnych norm organy mogą nakładać wysokie kary pieniężne na podmioty korzystające ze środowiska Na łamach Lexplorers Kacper przedstawia wnikliwą wykładnię obowiązujących przepisów, ale również odpowiedzi wojewódzkich inspektorów środowiska na pytania o rozumienie ww. przepisów 👉 https://lexplorers.pl/lokalizacja-punktu-pomiaru-halasu/