Download PDF

Na razie aport jest neutralny także dla grupy udziałowców

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 07/04/2014

Artur Cmoch

Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują, że w określonej sytuacji aport udziałów lub akcji do spółki kapitałowej nie podlega opodatkowaniu. W praktyce dochodzi często do sporu z organami podatkowymi w zakresie interpretacji zasad regulujących wyłączenie z opodatkowania.Obecnie trwają prace nad zmianą omawianych przepisów. Znowelizowane przepisy wyraźnie przewidywać będą, iż ze zwolnienia korzysta jedynie wniesienie pakietu dającego bezwzględną większość praw głosu przez jednego wspólnika oraz wniesienie kolejnych pakietów. Skoro obecne przepisy nie przewidują takiego ograniczenia, nie mogą być one interpretowane wbrew ich literalnemu brzmieniu. Do czasu zatem wejścia w życie nowych przepisów  organy podatkowe powinny pogodzić się z korzystną dla podatników interpretacją omawianej regulacji.

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

cookie consent