Konsorcja budowlane mają problem z podatkiem

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 06/06/2017

Zdzisław Modzelewski

Tylko lider grupy wystawia faktury z 23 proc. VAT. Inni członkowie konsorcjum rozliczają się jak podwykonawcy i stosują odwrotne obciążenie. Stanowisko fiskusa krytykuje Zdzisław Modzelewski, wskazując że nie uwzględnia ono stosunków cywilnoprawnych między członkami konsorcjum.

KOMENTARZ | Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Interpretacja organów podatkowych jest niezgodna z przepisami. Nie uwzględnia stosunków cywilnoprawnych między członkami konsorcjum, których pozycja jest równorzędna i solidarnie odpowiadają za efekty prac przed inwestorem. Brak między nimi relacji podzlecenia czy odbioru prac. Organy podatkowe opierają swoje stanowisko wyłącznie na systemie obiegu faktur. Jest to konsekwencja broszury informacyjnej opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w marcu br. Warto zatem, by członkowie konsorcjów wystąpili o interpretację, która pozwoli im zminimalizować ryzyko sporu z fiskusem. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości interpretacje dotyczące rozliczenia członków konsorcjów z odwrotnym obciążeniem będą uchylane przez sądy.

Artykuł ukazał się wraz z komentarzem w Rzeczpospolitej z dnia 6 czerwca 2017 r., tutaj link.