Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Monografie/Publikacje książkowe | wyd. Instytut Studiów Podatkowych 1998 r. | 1998

Zdzisław Modzelewski, Grzegorz Mularczyk

Komentarz zawiera omówienie ustawy o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym. Treść komentarza zostala uzupełniona licznym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego.