Klauzula obejścia prawa jest zbędna

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 19/11/2014

Zdzisław Modzelewski

Przy takim podejściu do interpretacji prawa podatkowego, klauzula obejścia prawa jest całkowicie zbędna, gdyż organy podatkowe mogą zakwestionować prawie każde obecnie obowiązujące rozwiązanie, nawet jeśli jest ono w pełni legalne i uzasadnione gospodarczo. A sądy wyjątkowo często akceptują takie działanie organów, wbrew wyraźnej treści przepisów krajowych lub orzeczeń TSUE. Efekt tego jest dość kuriozalny: ustawodawca stanowi prawo, ale tylko podatnicy chcą lub muszą je stosować – artykuł Zdzisława Modzelewskiego, doradcy podatkowego GWW Tax.

Pobierz PDF