Innovation Box

Bieżące opinie i komentarze | GWW | 30/10/2018

Artur Cmoch, Paweł Szabat

Innovation Box to kompleksowa usługa prawno-podatkowa mająca na celu wspieranie polskich przedsiębiorców w ich działalności badawczo-rozwojowej, poprzez tworzenie i wdrażanie innowacyjnych produktów i usług. W jej skład wchodzą: IP Box, Ulga na Badania i Rozwój oraz Wsparcie dla nowych inwestycji. 

Pełna oferta usługi Innovation Box do pobrania poniżej.

Pobierz PDF