Gminy tracą na VAT przez niekorzystne interpretacje

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 20/04/2017

Zdzisław Modzelewski

Fiskus i WSA w Bydgoszczy: gmina nie może odliczać całego VAT od zakupów związanych z inwestycją, jeśli – choćby w niewielkiej części – wykorzysta ją do innych celów niż działalność gospodarcza. Nie może też zastosować własnej kalkulacji proporcji odliczenia, odpowiadającej specyfice jej działalności. Negatywną dla samorządu interpretację organów podatkowych krytykuje Zdzisław Modzelewski.KOMENTARZ | Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Gminy wbrew dyrektywie tracą na VAT w wyniku podejścia prezentowanego przez organy podatkowe. Należy podkreślić, że samorządy nie mają obowiązku stosowania metody obliczania prewspółczynnika, wymienionej w rozporządzeniu MF, która często bezzasadnie ogranicza kwotę VAT do odliczenia. To sprzeczne z zasadą neutralności VAT. Krajowe przepisy pozwalają podatnikom przyjąć inną metodę odliczenia VAT, która bardziej odpowiada specyfice ich działalności. W omawianej sytuacji bardziej zasadna byłaby metoda proponowana przez gminę i źle się stało, że sąd jej nie uwzględnił. Mimo to warto, by gminy występowały o interpretacje i jeśli okażą się niekorzystne – zaskarżały je. 

Artykuł ukazał się wraz z komentarzem w Rzeczpospolitej z dnia 20 kwietnia 2017 r., link.