Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych a świadczenia ciągłe w VAT - czy ze wszystkiego trzeba robić wielki formalny problem?

Artykuły w prasie specjalistycznej | Przegląd podatkowy, 8/2017 | 07/06/2018

Zdzisław Modzelewski

"To, że dostawy są stałe i powtarzające się, nie znaczy jeszcze, że mamy do czynienia z usługami ciągłymi. Na pewno nie decyduje o tym wola kontrahentów". - teza rozstrzygnięcia.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku Przegląd Podatkowy, 8/2017.