Czym są i do kogo skierowane są obligacje typu high yield

Bieżące opinie i komentarze | Gazeta Giełdy "Parkiet" | 08/08/2014

Karol Kuch

Obligacje korporacyjne typu high yield, charakteryzujące się wysoką rentownością, ale jednocześnie podwyższonym ryzykiem, zyskują na świecie coraz większą popularność. Jak zauważa mec. Karol Kuch, często stanowią one element optymalizacji rozliczeń w ramach grup kapitałowych, ale ich najważniejszą funkcją jest pozyskiwanie finansowania dłużnego dla przedsiębiorstw.

Pobierz PDF