Branża budowlana: nie pomogła nam broszura

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 27/03/2017

Zdzisław Modzelewski

Resort finansów dopiero teraz wyjaśnił stosowanie przepisów dot. odwrotnego obciążenia VAT w branży budowlanej mimo iż obowiązują one od początku 2017 roku. Zdzisław Modzelewski uważa, że broszura MF sporo skomplikowała, a wyjaśnienia dotyczące rozliczenia VAT przez konsorcjum złożone z kilku podmiotów, które wspólnie wykonują prace dla inwestora budzi wiele wątpliwości.

KOMENTARZ | Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Broszura MF sporo skomplikowała. Stanowisko dotyczące rozliczenia VAT w konsorcjach trudno uznać za zgodne z rozumieniem „podwykonawcy”, które resort sam przytoczył. Lider reprezentuje pozostałych konsorcjantów w kontaktach z inwestorem, ale niczego im nie zleca. Nie odbiera też od nich żadnych prac. Zatem brak podstaw by uznawać konsorcjantów za podwykonawców.

Problemem jest też konieczność korygowania prawidłowo wystawionych faktur zaliczkowych do zaliczek otrzymanych przed końcem 2016 r. Wówczas były one wystawione poprawnie. Pozostaje bez wyjaśnienia również to, czy odwrotnym obciążeniem powinny być objęte np. usługi serwisowe dotyczące instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W przypadku błędu może to rodzić jeszcze dotkliwsze konsekwencje finansowe niż w 2016 roku.

Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej z dnia 27 marca 2017 r., link.