Biura podróży mogą zapłacić niższy VAT

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 03/12/2015

Zdzisław Modzelewski

Firmy turystyczne od marży dodatniej za dany miesiąc odejmą marżę ujemną. W przypadku strat kwota podatku wynosi zero. Komentarz Zdzisława Modzelewskiego, wspólnika GWW Tax do interpretacji ogólnej (PT2.8101 .3.2015.EPT.403), która rozwiązuje problem tzw. marży ujemnej, która ma związek ze stratami w turystyce.

KOMENTARZ | Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Interpretacja ogólna jest korzystna i oczekiwana przez biura podróży, gdyż w praktyce pozwoli im zapłacić niższy VAT. Dotyczy to przypadków, w których dane biuro poniosło w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale w przypadku małych biur) straty na części działalności. Będzie mogło je skompensować z zyskami osiągniętymi w tym samym okresie. Szkoda, że ministerstwo nie wskazało, czy podobny mechanizm można stosować pomiędzy poszczególnymi okresami rozliczeniowymi, czyli np. zsumować dodatnią marżę osiągniętą w grudniu z ujemną marżą za listopad, co pozwoliłoby obniżyć podstawę opodatkowania w dłuższym okresie. Warto też, by MF rozważyło wydanie interpretacji ogólnej w kwestii rozliczenia VAT od zaliczek w turystyce, która to kwestia była dotychczas błędnie interpretowana przez MF i ta błędna interpretacja sprawia podatnikom ogromne problemy i wywołuje wiele wątpliwości.

Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej z dnia 3 grudnia 2015 r., link