Banki założą firmom specjalne rachunki VAT

Bieżące opinie i komentarze | Rzeczpospolita | 15/05/2017

Zdzisław Modzelewski

Resort finansów opublikował projekt dotyczący podzielonej płatności (split payment), który ma zapobiegać wyłudzeniom VAT. Zdzisław Modzelewski wskazuje na obszary, które wymagają modyfikacji.

Mechanizm split payment ma być stosowany tylko w transakcjach między firmami. Nabywca towarów lub usług zapłaci wartość netto na rachunek bankowy dostawcy. Kwota podatku trafi na odrębny rachunek VAT.

Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW wskazuje na obszary, w których projekt wymaga modyfikacji, gdyż np. nie zabezpiecza przed udziałem w karuzeli VAT lub może powodować zatory płatnicze.

– To dobrze, że projekt się pojawił. Mam nadzieję, że zostanie poprawiony w trakcie prac legislacyjnych – mówi Zdzisław Modzelewski. Według MF sprzedawca będzie miał ograniczone możliwości dysponowania środkami z rachunku VAT. (…) może wydać zgromadzone tam pieniądze na inne potrzeby, ale tylko za zgodą urzędu otrzymaną w drodze postanowienia. Naczelnik US będzie miał na jej wydanie 90 dni. Ekspert GWW wskazuje jednak, że 90-dniowy termin na wydanie decyzji przyczyni się do zatorów płatniczych i firmy będą musiały wspomagać się kredytami.

Mechanizm split payment będzie stosowany w tych branżach, w których nie ma odwróconego VAT. – Nowe rozwiązania nie zabezpieczą jednak przed udziałem w karuzeli VAT, jeśli ktoś na wcześniejszym etapie obrotu nie odprowadzi podatku – ostrzega Zdzisław Modzelewski.

Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej z dnia 15 maja 2017 r., link.