Pro bono

Aktywnie uczestnicząc w inicjatywach pro bono, wykorzystujemy wiedzę, doświadczenie i umiejętności naszych ekspertów dla dobra wspólnego. Beneficjentem tych działań jest społeczeństwo, polska kultura, sport oraz edukacja prawnicza.

Angażujemy się
 • Pozarządowe Centrum Pomocy Ukrainie
  Zespół prawników GWW na bieżąco odpowiada na pytania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce w kontekście wojny na Ukrainie. Pytania i odpowiedzi publikowane pod adresem pcpu.pl.

  Pozarządowe Centrum Pomocy Ukrainie prowadzi największą bazę informacji dla uchodźców z Ukrainy w Polsce.
   
 • VentilAid – „respirator ostatniej szansy”
  Kancelaria GWW jest partnerem prawnym inicjatywy VentilAid, która dzięki wykorzystaniu technologii wspomaga walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.

  W jaki sposób? Grupa inżynierów i projektantów zdecydowała się na stworzenie urządzenia o funkcji respiratora. Projekt został zaprojektowany na podstawie zaleceń i sugestii lekarzy, jako narzędzie do walki ze skutkami choroby COVID-19. Ventilaid to urządzenie, które pozwoli odciążyć personel medyczny i pomoże jak największej liczbie ludzi. Dzięki swoim unikalnym parametrom technicznym, narzędziom do analityki, a przy tym niskiej cenie produkcji, może on zostać szybko wdrożony do masowej produkcji i trafić wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny, także do krajów najuboższych.

  Zespół praktyki własności intelektualnej oraz nowych technologii GWW wspiera VentilAid w zakresie prawa autorskiego i praw własności przemysłowej. Za doradztwo prawne na rzecz VentilAid odpowiada mec. Urszula Darkowska.
   
 • Fundacja Dorastaj z Nami
  Kancelaria GWW należy do grona fundatorów i członków-założycieli Fundacji Dorastaj z Nami. Obecnie jesteśmy partnerem rzeczowym Fundacji. Prowadzimy bieżącą obsługę prawną Fundacji, za którą jest odpowiedzialny mec. Filip Polaszek. Bierzemy aktywny udział w systemie organizacji praktyk dla młodzieży, m. in. umożliwiamy odbycie praktyk w naszej kancelarii.

  We wrześniu 2018 r. GWW otrzymało tytuł Przyjaciela Fundacji za wsparcie i pomoc w imię pamięci o tych, którzy poświęcili swoje własne życie lub zdrowie w służbie Ojczyźnie.

  Celem Fundacji Dorastaj z Nami jest niesienie pomocy edukacyjnej dzieciom, których rodzice bądź opiekunowie zginęli lub doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w trakcie pełnienia służby publicznej. Inne podmioty angażujące się w działania Fundacji: Orlen, Orange, Boeing, PwC, Fundacja PGNiG.

  Stawiając czoła niebezpieczeństwu w postaci koronawirusa COVID-19, Fundacja Dorastaj z Nami rozszerza swoją działalność i obejmuje wsparciem pracowników medycznych walczących z COVID-19 oraz ich dzieci. Fundacja zapewni personelowi medycznemu między innymi pomoc infolinii psychologicznej, bezpłatne porady prawne oraz zniżki na paliwo.
   
 • Proces nowelizacji prawa telekomunikacyjnego
  GWW od początku niezwykle aktywnie uczestniczy w liberalizacji polskiego sektora telekomunikacyjnego. W sposób ciągły nasi prawnicy brali udział we wszystkich inicjatywach mających na celu stworzenie skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.
  W trosce o niższe ceny nasi eksperci doradzali Ministerstwu Infrastruktury w procesie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Rola GWW polegała na współtworzeniu projektów rozporządzeń wykonawczych oraz konsultowaniu propozycji zmian, wnoszonych w ramach tzw. konferencji uzgodnieniowych. Najbardziej spektakularnym naszym osiągnięciem jest udział GWW w projektach z zakresu prawa telekomunikacyjnego, które doprowadziły do zwiększenia konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, a tym samym wpłynęły na spadek cen zarówno na rynku międzyoperatorskim, jak też konsumenckim.
   
 • Raport nt. stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa w praktyce państwowych organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
  Raport przedstawia wyniki badania praktyki państwowych organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie stosowania art. 70 § 6 pkt. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.; dalej: OP).
  Przeprowadzone badanie służyło zabraniu danych, po analizie których możliwe byłoby stwierdzenie, czy państwowe organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej wszczynają postępowania karne skarbowe w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, a zatem w celu innym niż przewidziany przez ustawodawcę (vide art. 114 Kks oraz art. 2 par. 1 Kpk w zw. z art. 113 par. 1 Kks).
   
 • Raport z badania zjawiska instrumentalnego wszczynania postepowań prawnych w trakcie toczącego się postepowania podatkowego
  Jesteśmy w trakcie opracowywania raportu, w ramach którego współpracujemy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu.
Wspieramy
 • Lemkin 2018  Biblioteka Lemkinowska
  Wsparliśmy finansowo przedsięwzięcie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zorganizowane w ramach obchodów 70. rocznicy uchwalenia przez ONZ Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Twórcą pojęcia „ludobójstwo”, a także autorem projektu konwencji, był polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin.

  Kluczowym przedsięwzięciem w ramach projektu mającego na celu popularyzację postaci Lemkina przez Ośrodek jest stworzenie „mini biblioteki” prac dotyczących badań nad ludobójstwem. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie otrzyma blisko 200 tytułów dotyczących samego Lemkina oraz szeroko pojętych genocide studies. Pozycje zostaną udostępnione czytelnikom w postaci wyodrębnionego księgozbioru od czerwca 2018 roku. Zebranie kluczowych pozycji w jednym miejscu ułatwi badania uczonym, zainspiruje studentów prawa i posłuży wszystkim zainteresowanym tematem. Przyczyni się także do popularyzacji postaci i osiągnięć Rafała Lemkina – jednego ze świadków i bohaterów wieku XX.

 • Tytuł „Mecenasa Edukacji Prawniczej” Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
  GWW dwukrotnie otrzymała tytuł „Mecenasa Edukacji Prawniczej”. Wyróżnienie jest formą podziękowania za wkład na rzecz rozwoju edukacji prawniczej w Polsce.

  Wybrane projekty, w których uczestniczyliśmy:
  – Konferencja naukowa „Podatnik na spalonym. Unikanie opodatkowania i sposoby zapobiegania temu zjawisku.”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2012 roku
  – Ogólnopolski konkurs na glosę do wyroku w sprawie podatkowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  – Konferencja „Wszystkie chwyty dozwolone? Prawne aspekty reklamy.”, Uniwersytet Łódzki.
  – ITele©t – ogólnopolski konkurs z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, którego pomysłodawcą było GWW
  – Konferencja „Czy wolna kultura jest legalna? Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim.”, Uniwersytet Warszawski

 • Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
  Już od 2012 roku zapewniamy opiekę prawną Towarzystwu Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego.

  „Współpraca Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata z GWW stanowi ważny etap w rozwoju naszej organizacji. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu prawników GWW mamy nadzieję jeszcze lepiej służyć najzdolniejszej polskiej młodzieży w oparciu o jak najlepsze rozwiązania organizacyjne oraz formalno-prawne. Za to zaangażowanie dziękujemy w imieniu ponad 300 absolwentów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im prof. Pawła Czartoryskiego” – napisali przedstawiciele UWC Polska.
  Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej.

 • Ośrodek KARTA
  GWW angażuje się w wybrane projekty Ośrodka KARTA. Wsparliśmy finansowo publikację „Gdynia. Biznesplan II RP” oraz współorganizowaliśmy spotkanie z biznesem w Kinie Muranów pod hasłem „Gdynia. Biznesplan II RP”. Nasza współpraca obejmuje także pomoc Ośrodkowi KARTA w sporach prawnych.

  Ośrodek KARTA jest niezależną organizacją pozarządową zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.

 • Akcja „Fotel” Teatru Polonia
  GWW ufundowała XII rząd foteli w Teatrze Polonia. Dzięki sponsorom Teatr Polonia mógł, przedstawieniem Czechowa „Trzy siostry” zainaugurować, dnia 2 grudnia 2006 roku działalność Dużej Sceny.

  „W otaczającej nas rzeczywistości brakuje śmiałych pomysłów na realizowanie swoich zawodowych marzeń i pasji. Pomysł pani Krystyny Jandy zarówno na autorski teatr, jak też na zgromadzenie funduszy na budowę Dużej Sceny jest naszym zdaniem odważny, oryginalny i dlatego godny wsparcia” – mówił Piotr Woźny, założyciel kancelarii GWW.

 • Nagroda Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego
  GWW współpracuje w ramach Nagrody Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego, będąc partnerem prawnym projektu. 
  Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane.

 • Wspieramy również promotorów aktywności sportowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Są to kluby sportowe zlokalizowane w miastach – „małych ojczyznach” naszych pracowników. Beneficjenci naszej pomocy:
  – Ełckiego Towarzystwa Siatkarskiego Klubu Orbita,
  – Ełckiego Klubu Sportowego „Delfin”,
  – Hokejowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Niedźwiadki” w Gdyni.