Tomasz Wojtczak

Tomasz Wojtczak

radca prawny, associate

Praktyki

Obrót nieruchomościami

Proces inwestycyjny

Kontrakty cywilne i handlowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt
 • Tomasz.Wojtczak@gww.pl
 • +71 796 77 55
 • biuro we Wrocławiu

Tomasz Wojtczak

radca prawny, associate

Bioarrow
 • Dołączył do wrocławskiego oddziału GWW chcąc skupić swoją karierę zawodową na obsłudze przedsiębiorców z branży nieruchomości. Wcześniej od 2016 roku zdobywał doświadczenie w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w renomowanych kancelariach prawnych.
 • Uczestniczy w badaniach due dilligence nieruchomości. Przygotowuje i opiniuje umowy w obrocie nieruchomościami oraz towarzyszące procesowi inwestycyjnemu.  Aktywnie uczestniczy w procesach sądowych.
 • O prawie myśli całościowo wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin w rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych klientów.
 • W GWW od 2020 r.

   

Wykształceniearrow
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, magister prawa – 2017 r.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska – od 2018 r.