Tomasz Sobczak

Tomasz Sobczak

doradca podatkowy, partner GWW Tax

Praktyki

Ceny transferowe

Spory podatkowe

Kontakt
  • Tomasz.Sobczak@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Tomasz Sobczak

doradca podatkowy, partner GWW Tax

Bioarrow
  • Zajmuje się podatkami od roku 2000, kiedy w trakcie studiów rozpoczął pracę w dziale podatków dużej firmy telekomunikacyjnej. Przez kilkanaście lat zarządzał zespołem podatkowym i był odpowiedzialny za wszystkie rozliczenia podatkowe dużej grupy kapitałowej notowanej na GPW.

  • Specjalizuje się zagadnieniach dotyczących cen transferowych, w tym w przygotowaniu analiz porównawczych (benchmarki), wymaganych dokumentacji cen transferowych, a także w postępowaniach, w których organy skarbowe kwestionują skutki podatkowe przeprowadzonych transakcji w grupie podmiotów powiązanych. Jego klientami są największe polskie przedsiębiorstwa. Prowadzi jako pełnomocnik kontrole i postępowania podatkowe w obszarze cen transferowych. Zarządza zespołem specjalistów w obszarze cen transferowych.

  • W GWW od 2004 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji , magister prawa - 2001 r.
  • Egzamin państwowy na doradcę podatkowego - 2011 r.
Publikacjearrow