Tadeusz Ostrzychowski

Tadeusz Ostrzychowski

rzecznik patentowy

Praktyki

IP i Nowe technologie

Kontakt
 • Tadeusz.Ostrychowski@gww.pl
 • +17 333 10 10
 • biuro w Rzeszowie 

Tadeusz Ostrzychowski

rzecznik patentowy

Bioarrow
 • Posiada uprawnienia zawodowe rzecznika patentowego i europejskiego rzecznika patentowego. 
   
 • W latach 1972 - 2000  pracował jako chemik, głównie rozwijając nowe technologie i wdrażając nowe wyroby. Od 2000 r. pracuje wyłącznie jako rzecznik patentowy.
 • W kręgu jego specjalizacji zawodowej znajdują się znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, ochrona w kraju i za granicą. Zajmuje się naruszeniami praw autorskich, dochodzeniem roszczeń przed sądem, postępowanie przed urzędami patentowymi krajowymi i zagranicznymi.

 • W GWW od 2020 r. 

Wykształceniearrow
 • Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie,  studia chemiczne, specjalizacja: chemia i technologia tworzyw sztucznych - 1972 r.

 • Politechnika Rzeszowska, studia magisterskie w zakresie chemii i technologii polimerów - 1975 r.

 • Urząd Patentowy – zakończone egzaminem państwowym szkolenie na rzecznika patentowego; uzyskanie po złożeniu przyrzeczenia uprawnień rzecznika patentowego – nr wpisu na listę: nr 1997 - 1980 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Podyplomowe ochrony własności przemysłowej - 1983 r.

 • coroczne szkolenia w ramach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - lata 2000 – 2017

 • szkolenie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – prawo cywilne i administracyjne - 1999 r. 

 • Universite des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Centre d’Etudes Internationales de la Properiete Industrielle – szkolenie tudorów w zakresie Patentu Europejskiego - 1996 r.