Radosław Chudy

Radosław Chudy

prawnik

Praktyki

Ceny transferowe

Kontakt

Radoslaw.Chudy@gww.pl
+48 22 212 00 00
biuro w Warszawie

Radosław Chudy

prawnik

Bioarrow
  • Od początku studiów zdobywał doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na szczeblu lokalnym i centralnym w obszarze regulacji prawnych.
  • W GWW zajmuje się przygotowywaniem i sporządzaniem analiz benchmarkingowych, jak również opracowywaniem oraz weryfikacją dokumentacji z zakresu cen transferowych w oparciu o przepisy prawa podatkowego na potrzeby klientów korporacyjnych.  
  • Uczestnik certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych, w tym m.in: Akademii prawno-podatkowej współorganizowanej przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Ekonomicznej Analizy Prawa (SGH) oraz I edycji Belwederskiej Szkoły Letniej.
  •  W GWW od 2019 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo - 2021 r.
  • Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zarządzanie specjalności: Zarządzanie strategiczne oraz Zarządzanie projektami (studia II stopnia ukończone z wyróżnieniem – „Summa cum laude”) - 2020 r.
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Międzynarodowa Polityka Handlowa (studia  I i II stopnia ukończone z wyróżnieniem – „Summa cum laude”) – 2017 r. i 2019 r.
     
Publikacjearrow