Monika Ziółkowska

junior associate

Praktyki

Outsourcing raportowania podatkowego

Kontakt
  • Monika.Ziolkowska@gww.pl
  • +22 212 00 00

Monika Ziółkowska

junior associate

Bioarrow
  • Doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz podatków w spółkach sektora energetycznego zdobywa począwszy od 2007 roku.
  • Praca Moniki obejmowała bieżącą obsługę księgową spółki, sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również, w ostatnich latach pracę w dziale podatkowym spółki.
  • Obecnie zajmuje się podatkową obsługą podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej.
  • W GWW od 2022 roku.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznastwa, Studia podyplomowe „Menadżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią" - 2013 r.
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Studia podyplomowe Prawo podatkowe - 2012 r.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Studia podyplomowe „Analiza ekonomiczna i controlling" - 2009 r.
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, magister - 2007 r.