Karolina Pigłowska

Karolina Pigłowska

radca prawny

Praktyki

Prawo korporacyjne

Fuzje i przejęcia

Kontrakty cywilne i handlowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt

Karolina Pigłowska

radca prawny

Bioarrow
  • Praktykę zawodową rozpoczęła w trakcie studiów prawniczych w kancelarii zajmującej się m.in. obsługą prawną spółek z dużej grupy kapitałowej i kontynuowała ją w trakcie aplikacji radcowskiej. Uczestniczyła w transakcjach fuzji i przejęć oraz poprzedzających transakcję, audytach korporacyjnych spółek, realizowanych na zlecenie inwestorów. Następnie kontynuowała praktykę indywidualnie zajmując się obsługą bieżących spraw spółek oraz osób fizycznych. Reprezentowała klientów przed sądami i organami administracji.

  • Specjalizuje się w przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych, przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek, jak również prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych. W Kancelarii GWW zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych oraz obsługą postępowań sądowych.

  • W GWW od 2021 r.

Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2005 r.
  • Wpis na listę radców prawnych – 2011 r.