Karol Kuch

Karol Kuch

radca prawny, partner GWW Legal

Praktyki

Prawo korporacyjne

Fuzje i przejęcia

Rynki kapitałowe

Energetyka, surowce naturalne, paliwa

Zamówienia publiczne

IP i Nowe technologie

Kontakt
  • Karol.Kuch@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Karol Kuch

radca prawny, partner GWW Legal

Bioarrow
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc maklerem towarowy na Giełdzie Towarowej w Poznaniu, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego TFI PZU S.A. oraz Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA odpowiedzialnego za nadzór właścicielski nad 140 spółkami Grupy. Doświadczenie z zakresu prawa autorskiego oraz własności intelektualnej zdobywał przede wszystkim doradzając podmiotom będącym użytkownikami praw autorskich i pokrewnych, prowadząc negocjacje z dysponentami praw oraz świadcząc pomoc w uzyskaniu licencji na korzystanie z utworów na nowych polach eksploatacji (IPTV, wideo na żądanie, streaming i podobne), w tym z OZZ. 

  • Radca prawny z wieloletnią praktyką w zakresie upubliczniania spółek i rozległym doświadczeniem w zakresie realizacji transakcji typu M&A. Jego specjalizacja to strukturyzacja transakcji z uwzględnieniem ograniczeń rynku regulowanego papierów wartościowych oraz restrukturyzacje prawne grup kapitałowych publicznych spółek holdingowych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują kwestię wypracowania kompromisu pomiędzy organizacjami zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi (OZZ), a użytkownikami tych praw. Jest twórcą nowatorskiej koncepcji tzw. „parasolowej” OZZ – jedynej, która negocjowałaby z nadawcami, co wyeliminowałoby niejasność prawa i nadmiernie rozbudowaną administrację OZZ. Brał również aktywny udział w pracach nad przepisami reformującymi prawo autorskie.

  • Jest specjalistą z zakresu prawa autorskiego przy Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE) przy postępowaniach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na polu reemisji i nadań przez OZZ, które w skali roku i wszystkich pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządem liczone są w setkach milionów złotych.

  • W GWW od 1998 r.

Wykształceniearrow
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa
Publikacjearrow