Jerzy Kulpiński

Jerzy Kulpiński

rzecznik patentowy

Praktyki

IP i Nowe technologie

Kontakt
 • Jerzy.Kulpinski@gww.pl
 • +17 333 10 10,
 • biuro w Rzeszowie 

Jerzy Kulpiński

rzecznik patentowy

Bioarrow
 • Posiada uprawnienia zawodowe rzecznika patentowego. 
 • W zakładach przemysłowych i organizacjach technicznych miasta Rzeszowa i województwaznany jest jako organizator ruchu nowatorskiego w środowisku inżynierów i techników, działalności edukacyjnej głównie w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej jako zarówno organizator i lektor, organizacji wynalazczości w przedsiębiorstwach poprzez m.in. opracowania własne. 
 • Jest autorem wielu opinii i eksperty z zagadnień dotyczących wynalazczości, a także opracowań dokumentacji technicznych na potrzeby przedsiębiorstw w dziedzinie mechaniki.
 • Odznaczenia:

  • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi

  • Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT

  • Złotą Odznakę SIMP

  • Odznaczenie Zasłużony dla Spółdzielczości

  • Złote i Srebrne Odznaczenie im. J.Krasickiego

  • Zasłużony dla Wynalazczości

  • Zasłużony dla samorządu rzeczników patentowych

Wykształceniearrow
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa