Jan Wnorowski

Jan Wnorowski

adwokat, junior associate

Praktyki

Prawo korporacyjne

Fuzje i przejęcia

Prawo karne

Kontrakty cywilne i handlowe

Kontakt
  • Jan.Wnorowski@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Jan Wnorowski

adwokat, junior associate

Bioarrow
  • Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa obrotu nieruchomości zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych podmiotów. Ma doświadczenie w sprawach z zakresu prawa konkurencji, dostępu do informacji publicznej, a także sporządzania umów z zakresu obrotu nieruchomościami.
  • Od 2016 r. prezes Koła Naukowego Prawa Sportowego Ius et Sport Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
    Brał udział w organizacji ogólnopolskiej konferencji prawa sportowego „Prawo. Sport. Finanse" w 2017 oraz 2018 r.
  • W GWW od 2016 r.
Wykształceniearrow
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa – 2019 r.
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka ukończona zdanym egzaminem – od 2023 r.
Publikacjearrow