Damian Nalazek

Damian Nalazek

aplikant radcowski

Praktyki

Ceny transferowe

Spory podatkowe

Kontakt
  • Damian.Nalazek@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Damian Nalazek

aplikant radcowski

Bioarrow
  • Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych, w tym w projektach dotyczących projektowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz porównawczych m.in. dla działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługowej a także finansowej oraz dokumentacji cen transferowych w tym zakresie. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji biznesowych, postępowań administracyjnych oraz sądowo administracyjnych.
  • W GWW od 2017 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2016 r.