Bartłomiej Wyjatek

Bartłomiej Wyjatek

radca prawny

Praktyki

Ochrona danych osobowych

Prawo korporacyjne

Fuzje i przejęcia

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kontakt
  • Bartlomiej.Wyjatek@gww.pl
  • +22 212 00 00
  • biuro w Warszawie

Bartłomiej Wyjatek

radca prawny

Bioarrow
  • Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Koszalinie, gdzie kończył aplikację. W 2008 r. podjął współpracę z dużą warszawską kancelarią (w dziale prawa korporacyjnego), a następnie w 2011 r. został zatrudniony jako prawnik wewnętrzny dużej korporacji handlowej, w której zajmował się przede wszystkim sporami sądowymi, prawem konkurencji oraz pełnił funkcje związane z ochrona danych osobowych (Data Protection Officer). Jego doświadczenie obejmuje również pracę w roli konsultanta organizacji zrzeszającej sieci handlowe i dystrybucyjne.
  • W GWW uczestniczy w projektach transakcyjnych obejmujących w szczególności nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, ich składników, jak również udziałów i akcji w spółkach kapitałowych. Ma doświadczenie w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w szczególności w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się również kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych.
  • W GWW od 2017 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa – 2000 r.
  • Instytutu Nauk Prawnych PAN, Studia Podyplomowe z Zakresu Prawa Ochrony Konkurencji – 2012 r.
  • Uniwersystet Jagielloński, Studia Podyplomowe z Zakresu Prawa Własności Intelektualnej  - 2016 r.
Publikacjearrow