Anna Dębek

Anna Dębek

radca prawny, rzecznik patentowy

Praktyki

Postępowania sądowe i arbitrażowe

IP i Nowe technologie

Kontakt

Anna Dębek

radca prawny, rzecznik patentowy

Bioarrow
  • Zajmuje się prawem własności przemysłowej od 2009 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP uzyskując tytuł eksperta, następnie w warszawskich kancelariach prawnych i rzecznikowskich.
  • Od 2017 r. wykonuje zawód radcy prawnego, jest również zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Od 2018 r. aplikant rzecznikowski przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.
  • Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i prowadzeniu postępowań sądowych.
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, WIPO, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami ścigania i celnymi.
  • W GWW od 2021 r.
Wykształceniearrow
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny - 2017 r.
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, rzecznik patentowy - 2021 r.
  • Uniwersytet Warszawski, „Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego” - 2011 r.
  • Université Paris 8 - Saint-Denis, Paris, studia w ramach Programu Erasmus - 2009 r.
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa - 2009 r.
Publikacjearrow