Podatek od nieruchomości

Zakres praktykiarrow
  • Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości. Doradzamy w kwestii rozstrzygania wątpliwości w zakresie kwalifikacji poszczególnych składników majątkowych do kategorii obiektów budowlanych, a zwłaszcza wykorzystywanych w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, w tym w trybach nadzwyczajnych oraz postępowaniach sądowoadministracyjnych, obejmujących również wniesienie skargi kasacyjnej i reprezentowanie podatnika w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Doradzamy w sprawach związanych ze stwierdzeniem i zwrotem nadpłaty w podatku od nieruchomości.
  • Reprezentujemy klientów w postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.
     
Publikacjearrow
Rekomendacjearrow

"W roku 2007 podjęliśmy stałą współpracę z Kancelarią Prawną GWW, którą z zadowoleniem kontynuujemy do dziś".

Dyrektor Strategii Podatkowej wiodącego operatora telekomunikacyjnego

Wyróżnienie (1 miejsce) w kategorii prestiżowa wygrana przed sądami w podatku od nieruchomości w 2018 r. Kapituła nagradzała za wygrane przed sądami administracyjnymi w przełomowych sprawach podatkowych: "Za wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2018 r. dotyczący kwalifikacji podatkowej budowli należących do operatorów z branży gazowej. Są uznał za nieprawidłowe zdefiniowanie budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie przepisów rozporządzenia ministra gospodarki z 30 kwietnia 2001 r. Według NSA nie można formułować definicji terminów ustawowych w akcie niższego rzędu.".

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2019 Rzeczpospolitej

Miejsce 2. Praktyka podatkowa GWW od 2012 r. utrzymuje się na 2 miejscu prestiżowego zestawienia Legal 500 EMEA.

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2019 Rzeczpospolitej