Energetyka, surowce naturalne, paliwa

Zakres praktykiarrow
  • Oferujemy doradztwo regulacyjne, w tym wsparcie i reprezentację przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych, operatorskich i innych sprawach przed Prezesem URE, sądami administracyjnymi i powszechnymi. 
  • Wspieramy w procesie legislacyjnym przy kształtowaniu lub zmianach prawa w kluczowych obszarach dla przedsiębiorstw energetycznych.
  • Doradzamy przy zawieraniu skomplikowanych umów w sektorze energetycznym, w tym umów sprzedaży energii elektrycznej, gazu i ciepła, umów o przyłączenie do sieci, umów magazynowania, przesyłu i dystrybucji paliw, umów outsourcingu potrzeb energetycznych.
  • Wspieramy przedsiębiorstwa energetyczne w transakcjach nabywania lub przejmowania innych spółek z sektora energetycznego.
  • Doradzamy przy realizacji projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji liniowych, w elektroenergetyce, sektorze gazowym i paliw płynnych, ciepłownictwie, energetyce jądrowej i odnawialnych źródłach energii.
  • Prowadzimy sprawy sporne w energetyce, w tym zarówno w obszarze sporów regulacyjnych, jak również w obszarze sporów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi lub z kontrahentami przedsiębiorstw energetycznych.
Rekomendacjearrow

"The lawyers’ answers are to the point and they kept a constant channel of communication open, which really helped us to respond and plan ahead. All topics that require consultation with Brussels are a speciality for the team".

Chambers Europe w kategorii Energetyka i zasoby naturalne

"A proactive team that is flexible and creative when it comes to solving problems".

Chambers Europe w kategorii Energetyka i zasoby naturalne