Dorota Chramęga

Dorota Chramęga

radca prawny

Praktyki

Obrót nieruchomościami

Proces inwestycyjny

Inwestycje infrastrukturalne

Kontakt
  • Dorota.Chramega@gww.pl
  • +71 796 77 55
  • biuro we Wrocławiu

Dorota Chramęga

radca prawny

Bioarrow
  • Zajmuje się różnymi gałęziami prawa administracyjnego materialnego i procedurą administracyjną od 2005 r., kiedy po studiach rozpoczęła pracę w organie administracji rządowej zajmującej się nadzorem nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. W ramach czynności nadzorczych zajmowała się weryfikacją pod względem zgodności z prawem m.in. uchwał podejmowanych przez organy stanowiące gminy w zakresie aktów planistycznych - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej państwowej jednostki budżetowej kontrolującej rynek artykułów rolno – spożywczych.
  • Specjalizuje się w postępowaniach środowiskowych, planistycznych, lokalizacyjnych i budowlanych, występując zarówno przed organami administracji publicznej, jak i sądami administracyjnymi. Przeprowadza audyty prawne nieruchomości i sporządza raporty due diligence.
  • W GWW od 2012 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, magister prawa – 2004 r.
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska, wpis na listę radców prawnych - 2010 r.
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, studia podyplomowe prawa zamówień publicznych - 2014 r.
  • Centrum Szkoleń Prawnych, szkolenie certyfikowane „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" - 2018 r.

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

cookie consent