Zwolnienie z VAT usług medycznych cały czas problematyczne

Zwolnienie z VAT usług medycznych cały czas problematyczne

1.02.2021

Podatnicy cały czas nie mają pewności, jak dla potrzeb VAT, rozliczać usługi medyczne. Przepisy ustawy nie są precyzyjne. W efekcie prowadzi to do licznych sporów ze skarbówką. Najnowszy przykład dotyczy badań profilaktycznych kierowców. Usługa ta może być zwolniona z podatku, ale tylko jeśli na badanie kieruje pracodawca.

KOMENTARZ Małgorzaty Militz, opiekuna zespołu postępowania VAT

Analiza sporów z podatnikami pokazuje, iż więcej problemów sprawia przesłanka przedmiotowa, czyli ustalenie, czy dane świadczenie realizuje cel medyczny, tj. czy wykonanie danego świadczenia ma służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Analizując orzecznictwo TSUE można wskazać, iż wśród „nietypowych” świadczeń uznawanych za świadczenia medyczne (jako zwolnione z opodatkowania) są np. badania lekarskie osób na rzecz przedsiębiorców czy pracodawców, wykonanie analiz laboratoryjnych przez podmioty prywatne, a których celem jest poddanie pacjentom obserwacji czy działaniom zapobiegawczym (sprawa C-106/05) czy udzielanie porad medycznych przez telefon, czyli tzw. usług telemedycyny (sprawa C-48/19).  

Natomiast za świadczenia medyczne nie są uznawane: badania genetyczne w celu ustalenia ojcostwa (sprawa C- 384/98), wydanie raportu lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta dla organów rentowych (sprawa C-307/01), przechowywanie krwi pępowinowej (w tzw. bankach krwi).

Zdaniem Małgorzaty Militz, w świetle tego orzecznictwa uznać należy, że wskazana interpretacja podatkowa, dotycząca badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu realizowanych z inicjatywy i na koszt osoby badanej wyłączająca ze zwolnienia świadczenie tych usług jest prawidłowa. Głównym celem świadczonych tym zakresie usług było wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku dla prywatnych celów danej osoby, co wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia.

- Nie można oczywiście wykluczyć, że w trakcie tego rodzaju badań zostanie wykryte jakieś schorzenie lub nieprawidłowość, jednakże głównym celem tej usługi nie jest zapobieganie i wykrywanie chorób, czy monitorowanie stanu zdrowia pracowników, dlatego też takiego badania  nie sposób oceniać w kontekście opieki medycznej czy profilaktyki – dodaje Małgorzata Militz.

Cały artykuł do przeczytania na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/podatki/zwolnienie-z-vat-badan-profilaktycznych-i-uslug-medycznych,506139.html 
 

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

cookie consent