Zbiornik dla podatku od nieruchomości może być budowlą, ale tylko wyjątkowo

Zbiornik dla podatku od nieruchomości może być budowlą, ale tylko wyjątkowo

11.04.2022

Naczelny Sąd Administracyjny miał rozwiać wątpliwości, które nasuwały się, gdy próbowano rozstrzygnąć, czy na cele podatkowe zbiorniki można uznać za budowle. Jak twierdzi Kamil Szczęsny, ekspert ds. podatk nieruchomości GWW, stało się wręcz przeciwnie – wyrok spowodował większe zamieszanie. Stworzono dodatkowe kryteria uznania za budynek obiektu, który już spełnia ustawowe cechy budynku. Tym samym NSA ograniczył zastosowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 5 lat, który wypowiadał się w tej sprawie.

Cały komentarz naszego specjalisty dostępny jest tutaj: https://www.prawo.pl/podatki/czy-zbiornik-to-budynek-czy-budowla-dla-podatku-od-nieruchomosci,514525.html.