Zamówienia publiczne na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp

Zamówienia publiczne na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp

21.07.2021

Już dostępna! Publikacja książkowa analizująca problematykę zamówień publicznych na roboty budowlane w odniesieniu do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Autorzy objaśniają najbardziej skomplikowane aspekty zamówień publicznych na roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem nowowprowadzonych obowiązków zamawiających i wykonawców. Publikacja zawiera omówienie rekomendowanych rozwiązań, częstych błędów oraz tezy z orzecznictwa. Polecamy szczególnie dla wykonawców składających oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników działów zamówień publicznych na co dzień przygotowujących dokumentację postępowania oraz osób merytorycznych przygotowujących opis przedmiotu zamówienia oraz warunki umów.

Autorzy to eksperci praktyki zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych Kancelarii GWW: Michał Sękowski, Paweł Rożyński, Marta Lipińska.

Książka do nabycia tutaj: https://sklep.mustreadmedia.pl/produkt/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-wedlug-nowej-ustawy-pzp/