Wygrana przed NSA dot. przerwania biegu terminu przedawnienia

Wygrana przed NSA dot. przerwania biegu terminu przedawnienia

4.06.2019

Sukces w trwającym od wielu lat sporze dotyczącym przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego! 

W dniu 3 czerwca 2019 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (II FPS 1/19), w której stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. ogłoszenie upadłości nie przerywało biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego termin płatności upływał w roku, w którym ogłoszono upadłość. Zagadnienie prawne stanowiące przedmiot uchwały powstało na tle stanu faktycznego, w którym zaistniała wątpliwość, czy ogłoszenie upadłości w sierpniu 2007 r. przerwało bieg terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. Zdaniem NSA niesporne jest to, że termin przedawnienia musi biec, żeby mógł być przerwany. Istota problemu sprowadzała się więc do pytania, kiedy przedawnienie rozpoczyna swój bieg. Czy z upływem terminu płatności, czy dopiero z końcem roku, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego? Źródłem powstałych wątpliwości był art. 70 par. 1 o.p., który wprost nie stanowi, kiedy przedawnienie rozpoczyna bieg. Zdaniem Sądu treść art. 70 par. 1 o.p. w powiązaniu z przepisami art. 12 o.p. określającymi zasady liczenia terminów pozwala w drodze wykładni językowej jednoznacznie przesądzić, że przedawnienie rozpoczyna bieg z końcem roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W realiach sprawy oznacza to, że zobowiązanie podatkowe, w przedmiocie którego toczyło się postępowanie, przedawniło się przed wydaniem decyzji w drugiej instancji.

Cieszymy, że mieliśmy szansę być współautorem tego sukcesu.

Pełnomocnikiem w sprawie był Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, partner zarządzający GWW Tax

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

cookie consent