Wadliwie zawarta umowa jest wazna, gdy potwierdzi ja spółka

Wadliwie zawarta umowa jest wazna, gdy potwierdzi ja spółka

5.10.2021

Jeżeli w spółce z o.o. powołano radę nadzorcza, to jej zadaniem jest kontrolowanie pracy zarządu. Jednak w wyjątkowych sytuacjach rada nadzorcza może również reprezentować spółkę. Czy wówczas wszyscy członkowie rady muszą działać łącznie?

Materiał na ten temat znajdziemy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Pobierz PDF