Termin na raportowanie struktur właścicielskich spółek nieruchomościowych oraz ich wspólników

Termin na raportowanie struktur właścicielskich spółek nieruchomościowych oraz ich wspólników

3.08.2022

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca br., do końca września 2022 r. po raz pierwszy spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy są zobowiązani do zaraportowania swoich struktur właścicielskich.

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów znajdują się wzory informacji (składanych drogą elektroniczną) służących wypełnieniu tego obowiązku przez:

  • osoby prawne tj.: CIT-N1 oraz CIT-N2 oraz
  • osoby fizyczne tj. PIT-N1 oraz PIT-N2

(wg naszej wiedzy formularze te zostaną niebawem dodatkowo uzupełnione wyłącznie o podstawę prawną rozporządzeń MF z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów KAS w zakresie przyjmowania i obsługi tych formularzy).

Informacje o strukturze właścicielskiej spółek nieruchomościowych będą prezentowały informacje:

  • o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (praw głosu) spółki nieruchomościowej według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego / obrotowego – w przypadku informacji raportowanej przez spółkę nieruchomościową;
  • o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji) - w przypadku informacji przekazywanych przez wspólników spółek nieruchomościowych.

Samo raportowanie jest procesem dość złożonym i wymaga w pierwszej kolejności identyfikacji spółek nieruchomościowych w strukturze grupy, co – zwłaszcza w przypadku wielopoziomowych grup kapitałowych – może być zadaniem bardzo czasochłonnym.

GWW oferuje:

  • weryfikację podmiotów jako spółek nieruchomościowych w rozumieniu przepisów podatkowych;
  • wskazanie zakresu raportowania dla spółek nieruchomościowych oraz ich wspólników;
  • formalne sporządzenie i złożenie raportu o strukturze (w przypadku gdy struktura logiczna zostanie opublikowana).

Kontakt: