Sukcesy w postępowaniach dot. karuzeli VAT w branży FMCG

Sukcesy w postępowaniach dot. karuzeli VAT w branży FMCG

15.09.2022

W ostatnim czasie zespół postępowań VAT w składzie: Małgorzata Militz, Piotr Świstak, Marta Surmacz, Sylwia Lubelczyk, Angelika Dahms, Katarzyna Niedziałek, Łukasz Kopeć nie może narzekać na brak sukcesów.

Dzięki doświadczeniu ekspertów GWW i ich wytrwałej pracy postępowania podatkowe przeciwko podmiotom z dwóch dużych grup kapitałowych z branży FMCG zakończyły się pozytywnie dla obu naszych klientów!
 
W przypadku jednej z grup kapitałowych postępowania dotyczące poszczególnych okresów rozliczeniowych zostały umorzone:
 
– Decyzja naczelnika podkarpackiego US o umorzeniu postępowania podatkowego w sprawie rozliczenia VAT za miesiące od stycznia 2015 r. do września 2016 r. Dzięki przedłożonym dowodom organ przyznał rację pełnomocnikom, że zakwestionowane pierwotnie transakcje były zrealizowane i prawidłowo udokumentowane. Wartość przedmiotu sporu opiewała na kwotę ponad 2,5 mln zł.
 
– W sprawie dotyczącej zakwestionowania CIT za 2011 i 2012 r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym tzw. karuzeli w VAT organ umorzył postępowanie, ponieważ uwzględnił zarzut nieskutecznego doręczenia zawiadomienia bezpośrednio do spółki z pominięciem pełnomocnika. Wartość przedmiotu sporu – ponad 3,5 mln zł (kwestionowane uszczuplenie w podatku CIT).
 
Z kolei dla innego podatnika pełnomocnicy GWW uzyskali szereg korzystnych rozstrzygnięć na etapie postępowania sądowoadministracyjnego:
 
– Spółce zakwestionowano zwrot podatku w wysokości około 1,8 mln zł; WSA w Warszawie uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania decyzję DIAS w Warszawie, utrzymującą  w mocy decyzję organu I instancji.
 
– W kolejnej sprawie, w której kwota zakwestionowanego zwrotu VAT wynosi około 250 tys. zł, WSA w Warszawie uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania decyzję naczelnika US.
 
– Inna spółka z grupy, której zakwestionowano zwrot VAT w wysokości ponad 120 tys. zł, uzyskała korzystny wyrok WSA w Warszawie, uchylający i przekazujący do ponownego rozpoznania decyzję DIAS w Warszawie, utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji. WSA w Warszawie w kolejnej sprawie uchylił decyzję DIAS w Warszawie oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, w której kwota zakwestionowanego zwrotu VAT w tej sprawie wynosiła około 144 tys. zł.
 
Warto też wspomnieć o sprawie, w której kwota zakwestionowanego zwrotu podatku VAT wyniosła blisko 1 mln zł. WSA w Warszawie uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania decyzję DIAS w Warszawie, utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji. NSA – w związku ze złożeniem kasacji przez organ – oddalił skargę kasacyjną DIAS od wyroku WSA w tej sprawie.