AWF we Wrocławiu nie musi zwracać środków z dotacji. Sukces GWW w zakresie korekt finansowych w projektach unijnych

AWF we Wrocławiu nie musi zwracać środków z dotacji. Sukces GWW w zakresie korekt finansowych w projektach unijnych

30.05.2018

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dotację unijną na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno-naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu”. To m.in. w tym miejscu odbywały się we Wrocławiu w 2017 r. Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games.

Podczas kontroli, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uznali, że w toku realizacji projektu dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, co poskutkowało nałożeniem na AWF we Wrocławiu sankcji korekty finansowej oraz żadaniem zwrotu części dotacji unijnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 117/17 uznał, że żądanie zwrotu środków nie jest zasadne, a Uczelnia nie dopuściła się nieprawidłowości podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wniósł skargę kasacyjną od wyroku sądu I instancji, jednak ta została oddalona wyrokiem NSA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 2813/17. Ostatecznie decyzją z dnia 8 maja 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, będąc związanym oceną prawną wyrażoną w wyrokach sądów administracyjnych, umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu środków.

Za przygotowanie merytorycznej koncepcji uchylenia korekty finansowej oraz argumentację z zakresu prawa zamówień publicznych odpowiadał prawnik Grzegorz Karwatowicz, zaś pełnomocnikiem AWF we Wrocławiu przed sądami administracyjnymi obu instancji była radca prawny Joanna Sebzda-Załuska.

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

cookie consent