Spór z organem podatkowym w sprawie szacowania dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości | CASE STUDY

Spór z organem podatkowym w sprawie szacowania dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości | CASE STUDY

12.01.2022

Pod koniec 2021 r. pomyślnie zakończyliśmy ciekawą sprawę dotyczącą doszacowania dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego uznał, że firma trzykrotnie zaniżyła cenę sprzedaży nieruchomości, co skutkowało doszacowaniem dochodu. Firma, która na etapie kontroli celno-skarbowej nie korzystała z pomocy zawodowych doradców rozważała skorygowanie deklaracji oraz zapłatę zaległego podatku. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji zdecydowała się skonsultować sprawę z nami.

Nasza rekomendacja była jednoznaczna. Zebrany materiał dowodowy pozwalał obronić stanowisko co do rynkowości ustalonej ceny sprzedaży. W tej sprawie nie wystarczyło przedłożyć organowi nowy operat szacunkowy. Strategia postępowania wymagała odwołania się do całokształtu okoliczności. W szczególności należało wykazać brak znamion rynkowości ceny wobec kolejnych transakcji dotyczących nieruchomości. Urząd celno-skarbowy stwierdził, że cena sprzedanej nieruchomości została skalkulowana na warunkach rynkowych, przyznając nam rację.

  • W sporach z organami podatkowymi oraz celno-skarbowymi warto zasięgnąć konsultacji u doradcy podatkowego
  • Niekorzystny dla podatnika wynik kontroli nie oznacza automatycznie wydania przez organ decyzji wymiarowe

Sprawę prowadził Jacek Olczyk oraz Mariusz Tkaczyk partner GWW, opiekun praktyk planowanie podatkowe oraz podatki dochodowe.