Rosja w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

Rosja w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

28.02.2023

Konsekwencje na gruncie MDR  

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych jest częścią prac Unii Europejskiej w walce z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem go. Wykaz zawiera listę państw, które m.in. nie wypełniły w ustalonym terminie zobowiązań do dobrego zarządzania podatkowego. 14 lutego 2023 r. do unijnego wykazu dodane zostały: Rosja, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostaryka oraz Wyspy Marshalla. Obecnie unijny wykaz obejmuje 16 państw: Samoa Amerykańskie, Anguilla, Bahamy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostaryka, Fidżi, Guam, Wyspy Marshalla, Palau, Panama, Rosja, Samoa, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Vanuatu.

Wpływ na wystąpienie schematu podatkowego

Powyższe ma bezpośredni wpływ na wystąpienie schematu podatkowego w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi z siedzibą w państwie, które znajduje się w wykazie, w tym m.in. z Rosją.   Zgodnie bowiem z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 86a § 1 pkt 13 lit. a) ze schematem podatkowym mamy do czynienia np. w przypadku transgranicznych płatności, które podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej. W związku z powyższym w przypadku płatności, podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu, do podmiotów powiązanych z siedzibą m.in. w Rosji – niezależnie od wystąpienia korzyści podatkowej – powstanie obowiązek raportowy. Z uwagi na to, że schemat taki będzie stanowił schemat transgraniczny, termin na wypełnienie obowiązku raportowego (złożenie formularza MDR-1) będzie wynosił 30 dni (przypominamy, że dla schematów transgranicznych nie ma już przewidzianego okresu zawieszenia terminów raportowania). 

Alert możesz również pobrać tutaj.