Nowe źródło finansowania. Wsparcie z wojewódzkich urzędów pracy

Nowe źródło finansowania. Wsparcie z wojewódzkich urzędów pracy

9.07.2020

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła nową możliwość ubiegania się przez pracodawców o dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Obecnie, dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą uzyskać także te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19 nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Omówienie kryteriów oraz warunków otrzymania wsparcia znajdą Państwo w ALERCIE.

 

Więcej informacji na temat wsparcia w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19 znajdą Państwo TUTAJ.