Nowe wyspecjalizowane sądy, czyli o sądach własności intelektualnej

Nowe wyspecjalizowane sądy, czyli o sądach własności intelektualnej

13.07.2020

1 lipca 2020 r. weszły w życie długo wyczekiwane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie specjalistycznego sądownictwa w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej. Ma to związek z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej i zapewnienie sądowej ochrony tych praw w ramach jednolitego i wyspecjalizowanego systemu sądownictwa. W konsekwencji powstały wyspecjalizowane sądy, a także zostały wprowdzone nowe narzędzia prawne umożliwiające sprawniejsze procedowanie w sprawach tego rodzaju.

O tej małej rewolucji w przepisach mówi radca prawny Agaty Typek na łamach Lexplorers.pl.

http://lexplorers.pl/nowe-wyspecjalizowane-sady-czyli-sady-wlasnosci-intelektualnej/